Loading...

Cara Menjual?

  1. Tekan butang "Jual" di laman sesawang EBO.
  2. Isikan borang penjualan anda.
  3. Tekan "Jual".
  4. Anda perlu mengenalpastikan maklumat penjualan anda. Tekan "Sah" untuk seterusnya.
  5. Tekan "OK".
  6. Arahan penjualan anda akan dipaparkan di bahagian "Arahan Saya".
  7. Jika anda ingin membatalkan arahan anda, tekan "X".
  8. Anda perlu mengesahkan pembatalan arahan anda. tekan "Sah".