Loading...

Mendapat sebanyak 15% komisen bagi setiap kes rujukan anda*

Merujuk pelabur yang pintar seperti anda dan mendapat komisen sebanyak 15% bagi setiap rujukan pembeli yang berjaya*.

Rujuk Rakan Anda Sekarang
Kongsi dengan Rakan Anda

Kongsikan pautan rujukan kepada kenalan anda.

* Hanya pengguna EBO & easybook.com baru yang memenuhi syarat untuk pendaftaran akaun dengan pautan rujukan.
Rakan anda yang membuat pembelian Coin

Rakan anda boleh membuka akaun mereka dan mereka boleh membuat pembelian Coin EBO pertama.

Terima Komisen Anda

Kami akan mengkreditkan kredit komisen anda di ‘Baki tunai’ akaun EBO anda berdasarkan nilai EBO anda yang dilaburkan.

Komisen Rujukan
Tier Total Net EBO value of Referrer (USD) Referrer’s commission (%)
1 1000 and below 5
2 1000.01 - 5000.00 8
3 5000.01 - 10,000.00 11
4 10,000.01 and above 15
  • Komisen akan mengira berdasarkan setiap nilai transaksi yang dibuat oleh rujukan anda dalam masa 6 bulan dari pendaftaran.
  • Kadar komisen yang digunakan akan berdasarkan pada nilai EBO bersih yang dilaburkan dari perujuk EBO pada akhir bulan.
  • Bagi perujuk yang layak untuk mendapat komisen, rujukan anda tidak boleh mempunyai akaun EBO atau easybook.com yang sedia ada semasa pendaftaran dengan pautan rujukan.
  • Sila rujuk Terma & Syarat penuh program rujukan ini.
Contoh Rujukan
Bulan Tindakan Nilai Jumlah Nilai EBO Bersih pada Akhir Bulan Transaksi Komisen Setiap Rujukan
Jun Beli + USD2,000 USD2,000 8%
Jul Hanter pautan rujukan kepada Rujukan B dan C USD2,000 8%
Aug Jual - USD1,200 USD800 5%
Sep Beli + USD5,428 USD6,228 11%
Bulan Tindakan
Jul Rujukan B mendaftar dan membeli coins bernilai USD1,082.

Komisen bagi Perujuk A ( Anda):
USD1,082 x 8% = USD86.56
Bulan Tindakan
Jul Rujukan C mendaftar dan membeli coins bernilai USD1,082.

Komisen bagi Perujuk A ( Anda):
USD1,082 x 8% = USD86.56
Aug Rujukan C membeli coins lagi bernilai USD1,214.

Komisen bagi Perujuk A ( Anda):
USD1,214 x 5% = USD60.70
Sep Rujukan C membeli coins lagi bernilai USD1,357.

Komisen bagi Perujuk A ( Anda):
USD1,357 x 11% = USD149.27
Merujuk Sebanyak Rakan yang Mungkin

Tidak had untuk berapa banyak rakan yang boleh anda rujuk. Mula merujuk sekarang dan kembangkan kekayaan anda dengan kami!

Rujuk Rakan Anda Sekarang